Agua​-​Fogo​-​Ar​-​Terra

by Sound of Light

supported by
KAI WANDRES
KAI WANDRES thumbnail
KAI WANDRES I truly love this music from these people love to meet them one of these days ...... Favorite track: Love Forever.
Wynnie Carter
Wynnie Carter thumbnail
Wynnie Carter Beautiful simple songs to sing along with.. this is uplifting & happy music Favorite track: Retzoncha Yease רצונך ייעשה.
/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  SOL Studio works 2002-2012
  9 hidden bonus tracks including:
  Instrumental versions for destinacao ,terra do alem , sound of light
  and the songs:luz divina,lindo daime , whirling music and more...
  Bonus items are the 2 books (SOL and FLORESTRAL) including all imagery work ..

    $18 USD  or more

   

1.
2.
06:38
3.
4.
05:18
5.
05:00
6.
03:22
7.
8.
9.
10.
05:22
11.
12.
13.
07:08
14.
05:01
15.
16.
17.
02:49
18.
19.
06:39
20.
21.
22.
23.
24.
25.

about

The Sound of Light Compilation 1
Full of Light vibrations
Includes live recordings, studio mixes and nature recordings
Enjoy listening to this everywhere you go and great for studying.
Please support our continued work with the sacred music !

This album has been inspired by and has been growing organically with the Circle during many years on the Medicine Path of the Forest .

The songs are received in Nature, in Ceremony and Life and they are tales of the invisible Spirit that is all around us and inside us , guiding our way with joy.

The songs were recorded and arranged in Costa Rica, Israel, Brazil and in Amsterdam between 2002-2012 , in the mobile studio and in sacred ceremonies wherever the astral caravan went...

With countless hours in the studio and with the Mission of bringing the Frequency of Light to the Planet.

It is a musical call for freedom , from the soul to the Sky… and an answer of walking the path back on Earth.. containing the 4 Elements vibrations.

Welcome to Hear and use it to affirm and elevate yourself...

Joy of Water in the groove of Earth..

Reaching the Sky with the Soul Fire


Amrit Vismay , sound engineer and musician who has produced and compiled this album over 10 years , was once a dj at parties and when called by the Medicine received soundscapes from other galaxies that retuned his being to his ancestral roots. This album has manifested through his devotion and love to the Circle and the Eternal Fountain of Divine Inspiration

credits

released June 21, 2012

Amrit Vismay, Neta-ya Nicole, Emaya Shahaf , Avshalom Tubali, Asi Rose, Noa Chandra, Mynah, Manju, Veeren, Dave, Oran, Sheer Sofer and many more from within the Circle...thank you All
special thanks for astral teachers...BabaJi ,Osho ,Carioca,Chandra,Maurillio and Juan
may all Beings be free, peace for all the Earth

aHo

tags

license

all rights reserved

about

Sound of Light Costa Rica

Sound of Light Circle... Music from the Sacred Medicine world, from all around the world

shows

contact / help

Contact Sound of Light

Streaming and
Download help

Track Name: The Sound of Light
OM NAMA SHIVAYA
OM NAMA SHIVA
OM NAMO SHIVAY HA SHIVAY
HA SHIVA YA
OMNAM ASHIVA YA

With the sound of light we go
Across the Universe
And in the door behind the stars
We find our place
Our sacred space

With sacred vine
The root of earth
Ancient wisdom felt
With the leaves of our Queen
To Her heart we elevate

Light is glowing in our being
We sing to radiate
Our song will mirror our soul
And with this eternal
Forever connect

With the sound of light we came
We are here to manifest
Complete the circle and unite
Our hearts in eternal faith

We Find our home
In the holy Om
Track Name: Destinação
O caminho sem destinação
Com a luz que vem do coração
E a vida que me traz esta lição

Quando encontrei o poder
Quando acordei pra saber
O infinito em tudo posso ver

Oh a vida é uma espiral
Que nunca acaba
Eu sou imortal
A verdade no espaço sideral

Minha casa está la no Jardim
Buddha e Jesus está em mim
A Realeza que não vai ter o fim

Oh a vida é uma espiral
Que nunca acaba,
Eu sou imortal
Passear no Caminho Divinal

Minha vela eu vou ascender
Com a luz que vem lá do céu
No escuro me guia com o poder

Vou passar a Luz para o irmão
Pra guardar no fundo do coração
E revela que você é a destinação

Esta Luz que Deus te dar
Um por outro até todos chegar
União do Céu, da Terra e do Mar


Translation

Destination

The way without destination
With the light that comes from the heart
It is life that brings me this lesson

When I meet with the power
When I awaken to know
In everything I can see the infinity

Oh life is a spiral
That never ends
I am immortal
The truth that exists in this sideral space

My home is there in the Garden
Buddha and Jesus are within me
The Royalty which will have no end

Oh life is a spiral
That never ends
I am immortal
Strolling on this Divine Path

My candle I will ascend
With the light that comes there from the sky
In the darkness it guides me with the power

I will pass this Light to my brother and sister
To guard deep within the heart
To reveal that you are the destination

This Light that God gives you
Give one to another until it reaches everyone
Union of the Sky, Earth and Sea
Track Name: Melo Ha Yareach מלוא הירח
הירח תמיד מלא
בליבי אורו יחיה
אור זהוב ורך
בא מתוק כל כך
הבורא מתגלה
בכל ברואיו

אראהו באשר אלך
ניצוץ אלוה בכל שורה
בצחוק ילד רך
בפרח שנפתח
גם בסופה
השכינה
בכל הווה

לבנה מסתובבת על צירה
בכוחה גאות עולה
מלכת מים בגופי
מחזוריות עצמי
כוחות יקום בתוכי
אצא לחופשי

ירח הו שער כוכבים
את ליבנו אנו שרים
מכאן תפילה נשלח
אל רגע המפתח
שנעוף עם אורה
אל לב בריאה
תודה ללבנה
ובוראה


Translation


Full Moon

The Moon is always full
In my heart its light will live on
Soft golden light
Comes so sweet
God is revealed
In all his creatures

I will see it wherever I go
A Divine spark resides in everything
In the Laughter of a young child
In an opening flower
Even in the storm
The Divine Presence
Is present in everything

The Moon is rotating on its axis
With its power the tide rises
Queen of the waters in my body
My self-cycling
Universal forces inside me
I will break free

Oh Moon gate to the stars
We sing our heart out
We’ll send a prayer from here
To the key moment
When we will fly with its light
To the heart of creation
Thank the Moon
And its creator
Track Name: Forest Call
Look into your heart
To see the mystery inside of you
Listen to your heart
To hear the Divine Presence guiding you
Coming from the Divine, this healing of the vine
With the loving light of the Queen
Letting go of the mind, beyond it we will find
Dimensions of light that we seek

Our soul has brought us here
On the search for the sacred truth
To be with trust and not to fear
Allowing all illusions to disappear

Coming from the Divine…

These Blessings of the Divine,
Shining into our lives in an astral rain
Bringing lessons of joy and pain
Understanding these teachings again and again

With love and gratitude we may receive this truth
Remembering the way to pray
Praying our heart song, from the forest It has come
And the forest is showing us the way

Na na na...

The forest’s calling
The forest‘s calling
Open your heart
The forest’s calling
The forest ‘s calling
Allow this transformation to start
Track Name: Nishmati
וגם אלך שם בגיא צלמוות
לא ארא אתה עימדי אלי
נשמתי
מוליכי
אתה מראה לי דרכי
אל הגשמתי
אלי מהותי

שא עיני לראות אורך תמיד
שא ליבי לפעום, אוהב חיים
חזק ידי כדי לעובדך
להגשים בארץ מלכותך
קודשך

וגם אראה
כאן את כל האור הזה
אדע,אתה בתוכי, אלי
נשמתי
צפון סודך
בכל חלקיק בגופי
מראת נשמתי אלי
משחר הזמנים

שא עיני לראות אמת תמיד
את רגלי בדרכך תצעיד
את ידי חזק לעובדך
את פי לשיר למען מלכותך
תהילתך


Translation


My soul

And though I shall walk in the valley of the shadow of death
I shall have no fear, for you are with me, my lord
My soul
My guide
You show me my way
To my fulfillment
My Lord, my essence

Lift my eyes to see your light always
Lift my heart to bear, lover of life
Strengthen my hands to do your work
To realize your kingdom on earth
Your holiness

And though I shall see
Here all this light
I shall, you are in me, my lord
My soul
Your secret is hidden
In every particle in my body
Mirror of my soul, my lord
From the dawn of time

Lift my eyes to see truth always
Lead my legs to walk in your way
Strengthen my hands to do your work
My mouth to sing for your kingdom
Your glory
Track Name: Estrela Azul
Vem levantando
Do Fundo do Mar
A Estrela azul
Em seu Trono Divinal

Lá vem, lá vem
Para Nos curar
A Estrela azul
Em seu Trono Divinal

Ela vem Curar
Quem acreditar
A Estrela azul
Em seu Trono Divinal


Translation


The Blue Star

She rises up,
Up from the bottom of the sea
The blue star
In her divine throne

She comes, she comes
To cure us all
The blue star
In her divine throne

She comes to cure
Those who believe
The blue star
In her divine throne
Track Name: Terra Me Cuerpo-Live
Tierra mi cuerpo
Agua mi sangre
Aire mi aliento
Y Fuego mi Espíritu


Earth my Body
Water my Blood
Air my Breath
And Fire my Spirit
Track Name: Mother I Feel You
Mother I feel you under my feet
Mother I hear your heart beat

Heya heya heya Heya hey Ho
Heya heya heya Heya heya hey Ho

Mother I hear you in the river’s song
Eternal waters flowing on and on

Heya…

Father I see you when the Eagle flies
Light of the Spirit gonna take us higher

Heya…

Mother I feel you under my feet
Mother I hear your heart beat
Track Name: Terra do Alem
Nas ondas do mar as sereias
A noite escura estou na areia
Pedi Papai meus olhos clareia
Pra poder ver a realeza que você me dá
Pedi a Mamãe o vigor do mar
Como uma onda chegar no beira mar
E transformar

La no céu os Anjinhos
Estou aqui estou pertinho
Pedi para nos levar os olhos la pro céu
Pra receber a lição, pra eles ver
Pedir para nós esta força aceitar
Nossa missão realizar e transformar
Brilho do luar

Aqui na Floresta encantada
Na terra aonde tempo para
Este lugar não tem começo não tem fim
Tem só pureza, aqui deste Jardim
E aqui no Reinado do Astral
Entender, sempre foi comigo
No coração

Vou baixar pra o corpo que ficou
Com a sabedoria de Ele que me mando
Este Deus, o Deus que fez bem
Que o segredo de todo se escondeu
É só quando limpar o coração pra bem
Vai passar na terra, na Terra do alémTranslation:

Land of beyond

In the waves of the sea, mermaids
The night is black, I am on the sand
Asking my father to clear my eyes
To see the Majesty that You give me
Asking my Mother, the energy of the sea
Like a wave, arrives onto the shore
And transforms

There in the sky, sweet Angels
They are here, they are close
Asking us to lift our eyes up to the sky
To receive the lesson and to see them
Asking us to accept this power
Realize our mission and transform
To the shine of the Moon

Here in the enchanted Forest
In the land where time stops
In this place, there is beginning, there is no end
There is only purity in this Garden
And in the Kingdom of the Astral
Understand, it is always with me
In my heart

I came down to the body that remained
With the knowledge of Him who sent me
This God, God that made good
That hid the secret from all
And only when the heart is clean
Can one pass to the Land of the beyond
Track Name: Love Forever
Here you are, coming from another star
Glowing like a rainbow in our hearts
You made a long journey
And now you're here
To drive together on this magic road
It's called life

Love forever and ever
Always in your heart
Love forever I wish for you, my child
Love forever and ever, reach into the stars
Let your life mirror the One

May you always remember what you came here to be
May your heart be true
May your mind be free
May God keep your way wherever you'll be
May the Angels protect you, eternally

Love forever….

Thank you God for reuniting
For bringing the meeting of a lifetime
Thank you for the Light
That shines in these eyes
Thank you for the joy, this joy of life

Love forever…
Track Name: Ka Ayal כאייל
כאייל תערוג על אפיקי מים
כן נפשי תערוג אליך אלוהים

צמאה נפשי לאלוהים
לאל חי
מתי אבוא
ואראה פני אלהים

היתה לי דמעתי
לחם יומם ולילה
באמור אלי כל היום

איה אלהיך
איה אלהיך
איה אלהיך
Track Name: Cabocla Jurema
Cabocla seu penacho é verde
Seu penacho é verde
É da cor do mar

É a cor da cabocla jurema
É a cor da cabocla jurema
É a cor da cabocla jurema

Juremá

Cabocla seu penacho é verde
Seu penacho é verde
É da cor do mar

Eu vou me banhar
Lá nas águas claras
Nas águas de Janaína
Lá nas águas claras


Translation:


Cabocla's plume is green
His plume is green
It is of the color of the sea

It is the color of the Cabocla Juremá
It is the color of the Cabocla Juremá
It is the color of the Cabocla Juremá

Juremá

Cabocla his plume is green
His plume is green
It is of the color of the sea

I am going to bathe
There in the clear waters
In the waters of Janaína
There in the clear waters
Track Name: Rain Call
מים יורדים מן ההרים
מים זורמים בנחלים

כמו הנחשים הם מתפתלים
מים יורדים מן ההרים

כמו הנחשים הם מתפתלים
מים זורמים בנחלים

Water flowing down the hills
Water flowing to the sea

Like the snakes they slither free
Water flowing to the sea
Track Name: Defuma
Defuma defumador
Esta casa de nosso Senhor
Leva pras ondas do mar
O mal que aqui possa estar

עשן עשן טהור
גרש החושך והבא האור
תשטוף עם גלי הים את כל הרע
אשר קיים

Defuma esta casa
Bem defumada
Com a cruz de Deus
Ela vai ser rezada

Eu sou rezador
Sou filho de Umbanda
Com a cruz de Deus
Todo mal se abranda


Translation:

This Smoke is purifying
This is the house of the Lord
Carry with the waves of the sea
All the bad that may exist here

Purify this house well
With the cross of the Lord
It will become blessed

I am a prayer
I am a child of Umbanda
With the cross of the Lord
All bad will be destroyed
Track Name: Retzoncha Yease רצונך ייעשה
רצונך יעשה על השמים
רצונך יתבטא , כאן באדמה
נצור רוחי בתפילת אמת
נצור ליבי באהבתך
אור רצונך יורד משמיך
אור נשמתי נמשך למעלות
תגדל נפשנו אל תוך האור הזה
תודעתנו לזכור את הסודות

משוך עבדך אל רצונך
ללכת דרכך
משוך עבדך אל רצונך
אל לב עולם

בליבנו חוכמתך מוארת
בעיננו נראה אמת חיה
מהות רצונך היא נשמתנו
אל היכלך נשיבה יה

פקח את עיני שחרר מוסרותיי
לעוף בשמיך
פתח את ליבי , שחרר נשמתי
היות אחד
פתח את עיני לראות אלוה חי
בכל ברואיך
פתח את ליבי תזמר נשמתי
היות אחד


Translation:

Thy Will Be Done

Thy will be done in the sky
Thy will be expressed, here on Earth
Protect my soul with a true prayer
Protect my heart with your love
The light of your will descends from your sky
The light of my soul is drawn to the heavens
May our souls grow into this light
And our consciousness to remember the secrets

Draw your servant to your will
To walk your way
Draw your servant to your will
Into the heart of the world

In our hearts, your wisdom is illuminated
In our eyes, we shall see a living truth
The essence of your will is our soul
To your hall we shall return Lord

Open my eyes, release my reins
To fly in your sky
Open my heart, release my soul
Being one
Open my eyes to see a living God
In all that is created by you
Open my heart, my soul shall sing
Being one
Track Name: Lindo Daime
O lindo Daime
Veja como é
É maravilha
Para todos, tendo fé

Eu peço a meu Mestre
No meu coração
A Santa Luz
Da Virgem da Conceição

Te afirma em Deus
Em concentração
Que tu terás
A Santa Benção


Translation:

Beautiful Daime

O Beautiful Daime
Look
It is a wonder
For each one, so have faith

I ask my Master
From my heart
The Holy Light
Of the Virgin of Conception

It will affirm you in God
And in meditation
And you will receive
A Holy Blessing
Track Name: Anjinho do Céu
O Anjinho do céu
Ele veio e disse
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia

Ele veio colher
Mais um Beija-flor
Zele com carinho
Cuide com amor

מלאכי השרת
שירתם עולה
הללויה הללויה
הללויה הללויה

שירתם מעירה, את יונק הדבש
כמו קרני השמש ליום חדש

את יונק הדבש באו לאסוף
בליטוף אוהב וברכות אין סוף

O little Angel of the sky
Arrives singing his heart song
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia

He comes to earth to bring
Another hummingbird
Bringing light and love
Into this world
Track Name: Music of Silence
Music of silence
Music beyond words
Children of the Ocean that's what we are

Love is the most shining star
In the inner sky of your being
Love is the most shining star inside you
Track Name: Jah (in this reality)
Oh, Jah! You have given me
Everything I need to be free
In this reality
Yes, in this reality

Send my sons and my daughters from afar
All over, yeah
My remnants from the four corners of the
earth
All over..
Jah, Jah say baptize thy children in water
And pure white light
And this is the healing of the nation
In this creation

Oh, Jah! You have given me
Everything I need to be free
In this reality
Yes, in this reality

Oh, let the music fill your soul
Great spirit is in full control
Let the music fill your soul
Oh yeah…
Track Name: Ide Were Oxun
Ide were were nita Oshun
Ide were were
Ide were were nita Oshun
Ide were were nita ya
Osha kiniba
Nita Oshun
Chêke Chêke Chêke
Nita ya
Ide were were